PRODUKTY

Společnost CVS Development s.r.o. se na trhu informačních technologií pohybuje od roku 2004. Soustředí se na vývoj software, dodávky a konfiguraci hardware, vše na platformě Windows. Mezi hlavní nabízené znalosti a zkušenosti patří:
  • nasazení a úpravy vlastního redakčního systému PubliX
  • vývoj kompletního řešení na plnohodnotné třívrstvé architektuře
  • vývoj jednotlivých komponent z třívrstvé architektury
    • webové služby
    • windows služby
    • mobilní aplikace (nativní i hybridní)
    • tenký klient (JQuery, KendoUI, Redux, React, Telerik atd.) s využitím knihoven pro mapovou vizualizaci (OpenLayers, Leaflet) 
    • databázové funkce (Oracle, MS SQL server, MySQL, MS Access) 
  • integrace na ostatní firemní systémy (ekonomický, správa majetku, evidence zaměstnanců...) , sensory (např GPS, kamery…), externí systémy (katastr, RUAIN, ARES....)

SDEO
Popis produktu:
Aplikace pro sběrné dvory v prostředí internetového prohlížeče umožňuje přihlášenému uživateli evidenci odpadu, správu subjektů, generování statistik a exporty. Hlavní funkce jsou následující:
  • Vyhledávání v databázi již uložené RZ automobilů nebo subjekty (občan, firma) ze všech sběrných dvorů, kde je aplikace nasazena;
  • V případě nalezení RZ aplikace zobrazí již napojené subjekty k dané RZ;
  • V případě nalezení subjektu se zobrazí již napojené RZ;
  • Zadání nové RZ nebo nového subjektu;
  • Přiřazení již uloženého subjektu k nové RZ;
  • Přiřazení již uložené RZ k novému subjektu;
  • U již uloženého subjektu zobrazení historie přivezeného odpadu za jednotlivé měsíce (až jeden rok);
  • Rozdělení formuláře pro vložení odpadu na standartní odpad, nebezpečný odpad a velké elektro
Podrobnější informace lze nalézt v přiloženém PDF dokumentu. Jestliže máte zájem vyzkoušet si testovací verzi, napište nám to prosím do e-mailu! 

APEM
Popis produktu:

Aplikace Pro Evidenci Majetku (APEM) v prostředí internetového prohlížeče umožňuje přihlášenému uživateli spravovat svěřené objekty. Objektem se rozumí:
  • byt;
  • dům;
  • výrobní hala;
  • sportovní hřiště;
  • parkovací stání, garáž;
  • zařízení (např. nástroje a přístroje);
  • kanceláře a další nebytové prostory;
  • pozemky atd.
Správou se rozumí především evidence
  • přijatých a odchozích plateb;
  • nákladů;
  • nájemníků/uživatelů
  • majitelů/investorů
  • časového využití;
  • energií (plyn, elektřina, voda) atd.
Podrobnější informace lze nalézt v přiloženém PDF dokumentu.


PubliX
Popis produktu:
Vlastní redakční systém určený pro vzdálenou správu dynamických internetových stránek. Za jeho pomoci můžete z libovolného místa na internetu bezpečně a rychle měnit obsah a formu internetových stránek. Při vývoji byl kladen důraz nejen na intuitivní a snadné ovládaní, ale i na vysokou míru spolehlivosti. Vyhovuje  požadavkům pro nasazení od nejmenších firemních prezentací, přes rozsáhlé často navštěvované stránky měst obcí, úřadů atd., až po největší internetové a intranetové informační systémy s centralizovanou správou více informačních zdrojů.
Pro jeho provoz není nutné na straně správců a redaktorů instalovat žádný software, plně postačí internetový prohlížeč.

Podrobné technické informace lze nalézt v přiloženém PDF dokumentu. Ukázky nasazení jsou uvedeny v Referencích.